Hívja a 112-es számot! – előadás
Időpont:
Helyszín:
2016. január 28. (csütörtök) – 17:00

Segi?tse?gke?re?s, segi?tse?gnyu?jta?s napjainkban címmel tart előadást a könyvtárban Horváth Ferenc, az ORFK. HIK Ko?zpont Szombathely munkatársa.

Ido?pont: 2016. janua?r 28. (csu?to?rto?k) 17 o?ra
Helyszi?n: Na?dasdy-va?r Mu?velo?de?si Ko?zpont e?s Ko?nyvta?r, könyvtár részleg

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.