Szerzői nyilatkozat

I.) Azzal, hogy belép a http://sarvarikum.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója egyik szolgáltatásának sem: A http://sarvarikum.hu oldal archívumában („lap”) található tartalom a Sárvárikum („szerkesztőség”) szellemi tulajdona.

A Sárvárikum fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a laparchívum egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A honlapunkon közölt hírek és saját fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

II.) 2018. január 1-jétől a lap Programsoroló és Hírfolyam című rovata a Facebook közösségi oldal (Sárvár relevanciájába tartozó, szűrt) nyilvános információit közvetíti. Tekintve, hogy ezek az események és/vagy más oldalakról továbbosztott szöveg- és médiatartalmak nyilvánosak, ezekkel kapcsolatban a Sárvárikum nem rendelkezik szerzői jogokkal, így nem is korlátozhatja nem kereskedelmi célú továbbadásukat. Az előzőek miatt az ilyen módon kiközvetített információk (programok, szövegek, …stb.) hitelességét és szakmai színvonalát a Sárvárikum nem tudja szavatolni, ezekért felelősséget nem vállal. Kiközvetített eseménnyel kapcsolatos további inforációkat az esemény megjelölt szervezőjétől lehet kérni. Megosztott külső tartalommal kapcsolatban pedig a Sárvárikum minden esetben feltűnteti a megosztás forrását.

A Sárvárikum pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.