Vakfoltok – táncházzal

E hét péntekén negyedik állomásához érkezett a Népművészeti Alapítvány által szervezett Vándorló Néprajzi Szabadegyetem előadássorozata. A szervezői oldalról Hámori Ferenc Balázst kértük meg, mutassa be a rendezvényciklust, illetve meséljen kicsit a pénteki alkalom tanulságairól.

Néhány mondat az elnevezésről: az előadáspárok mindig két helyszínen valósulnak meg, ebből az egyik Sárvár, a másik a megye valamely másik települése. Minden esetben igyekszünk olyan témákat választani, amelyek a szakmai és a laikus közönség figyelmére is joggal tartanak számot; vagy aktualitásuk, kevésbé ismertségük indokolja bemutatásukat. A meghívott előadók ismert és elismert szakemberek, kiknek szakmai eredményei és emberi kvalitásai egyaránt garanciát nyújtanak arra, hogy hiteles emberek, hiteles információit tudjuk közvetíteni.

Ez alkalommal a néptáncosok által jól- (és véleményünk szerint gyakran félre-) ismert tájegység, illetve falu hagyományos kultúrájának megismerésére törekedtünk. Vavrinecz András bányamérnök, népzenekutató, a Hagyományok Háza munkatársa a Felső-Maros menti Vajdaszentivány község hagyományos zenei kultúráját mutatta be. Előadásában megismertette a falu hangszeres muzsikáját, tánckészletét, a néhai és jelenlegi zenekarokat, muzsikásokat és zenészdinasztiákat.

Tanai Péter, a győri Rómer Flóris Múzeum muzeológusa a Rábaköz paraszti kultúrájáról beszélt. Informatív, ám közvetlen stílusú előadása hihetetlen mennyiségű új adalékot hozott, de e sorok írója mégis inkább a paraszti élet egyes szegmenseinek az összefüggéseit feltáró és bemutató, rendszerezettségét tartotta a legnagyobb értéknek.

Az este a Fajkusz banda minikoncertjével, illetve vajdaszentiványi bállal folytatódott. Hajdú Flórián „lazán elmélyült” módszere a tánctanítás során számos finomság, nüansznyi, ám a tánc összképe szempontjából mégis meghatározó fontosságú apróság elsajátítását tette lehetővé. A lányokat a – számukra nem egyszerű – forgatós karakterű párostáncok forgástechnikájának útvesztőiben Tóth Melánia kalauzolta.

 

Vajdaszentiványi tánctanítás a Nádasdy-várban

Közzétette: Sárvárikum – 2019. január 25., péntek

Külön öröm volt, hogy a szabad bál végén egy jóizű „asztalüléssel” sikerült zárnunk. Szép asztali nóták, régi hajnalik, keservesek koronázták a napot. Február 9-én dr. Varga Sándor és Simoncsics Pál előadásai „Hagyomány vagy intézményesülés” összefoglaló címmel, a hagyományos kultúra átadása és a művészetoktatás környékén felmerülő problémákat; illetve az új néptáncpedagógiai irányzatokat fogja tárgyalni. A rendezvények megvalósítását a Csoóri Sándor Alap és a Nádasdy Kulturális Központ támogatása teszi lehetővé.

– Hámori Balázs –

Fotó: Benkő Gábor
Videó: Fábrics Krisztina