Szent László Katolikus Iskola

Az iskola célja az egyéni adottságoknak megfelelő módszerekkel történő sokoldalú személyiségfejlesztés, a keresztény értékek átadása. Fontosnak tartják a tehetséggondozást, a gyengébbek felzárkóztatását. Ismeretközpontú iskola helyett olyan tudásközpontú iskolát szeretnének teremteni, amelyben a tanulók biztos alapismereteket szereznek. A nyelvi tagozatokon a legszorgalmasabbak nyolcadik osztályban nyelvvizsgát tesznek. Az idegen nyelvet és az informatikát emelt óraszámban, csoportbontásban oktatják. A különböző szakkörök megfelelnek a tanulók érdeklődési körének. Az iskolában drogellenes program folyik, a napközinkben illemtant tanítanak. Maximálisan figyelembe veszik a szülők igényeit, a családdal való kapcsolattartást előtérbe helyezik, hiszen ?A katolikus családok, a családegyházak a szeretet, a hűség, és az önzetlenség iskolái.? ? II. János Pál

95/520-055