Sárvár 65 éves fotós múltját ünnepelték – kis fotós helytörténet

Ahogy korábban fényképalbum formájában hírt adtunk róla, a Sárvári Fotóklub jubileumi fotósnapot tartott a Nádasdy-vár Kamaratermében. A következőkben – ehhez kapcsolódóan – tömör áttekintést közlünk a jelenleg működő fotós egyesület tevékenységéről, illetve a város fotós múltjának – képi dokumentum alapján számított – 65. évfordulójára szervezett eseményen történtekről.

Rögtönzött kiállítás a jubileumi fotósnapon – Fotó: Dr. Kereszty Gábor

A Sárvári Fotóklub 2013-ban egyrészt azért jött létre, mert az előzetes kutakodások szerint igény volt rá, másrészt az alapítók szándéka egy olyan közösség létrehozása volt, amelyben maga a fotográfia szeretete hozza össze egy csapatba a fényírókat, nem csupán a barátság. Valószínűleg hasonló motívumok mozgathatták az 1950-es években Sárváron szerveződött fotószakkörök tagjait is. A leghitelesebb és legkorábbi dokumentum, egy 1952-ben készült fénykép, amelyen Sáry Sándor szakkörvezető avatja be a fényképezés rejtelmeibe Szibler Imrénét – bár akkor még csak Marika volt. A fotót Fekete Sándor Pál készítette.

Fekete Sándor Pál felvétele – forrás: http://sarvaranno.hu

Az ötvenes években Sárváron két fotószakkör is működött. Az egyik a Cukorgyárban, a másik a Barneválban. Ez utóbbinak tagja volt Simon Miklós is, aki a mostani Fotóklub egyik alapító tagja is. Később évtizednyi szünet után, már a művelődési központ szakköreként alakult újra a sárvári fotós közösség, akkori vezetője Pék József lett. Dabóczi Dénes művészettörténész az ?Egy fotószakkör története? című cikkében számolt be a korabeli, szakkörbe tömörült sárvári fotográfusok tevékenységéről. Abban az időben tagjai voltak a többi között Novák Zsuzsanna, aki a múzeum fotósa volt hosszú időn keresztül, Prépost László és Stekovits János, aki ma sikeres fényképész Németországban. 1978-ban szintén a Nádasdy-várban alakult újjá a Művelődési központ fotószakköre Sári György vezetésével. Tagjai között volt Barabás Zoltán, Simonkay Péter, Kondor Róbert. Az ő klubjuk tartott kapcsolatot a mattersburgi fotókörrel, akikkel kölcsönösen rendeztek kiállítást egymás városában.

Májusfát állított a Sárvári Fotóklub

Ismét több évtizednyi szünet következett, amely után 2013-ban, 16 fővel – Pajor András kezdeményezésére – a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár berkein belül alakult újjá a Sárvári Fotóklub, majd 2015 márciusában egyesületté alakult. Az egyesületet már 17 taggal jegyezték be, a titkár Pajor András, az alelnök Auer Gábor, elnökségi tagok Wieder és Makrai Tamás. Elnökké Benkő Sándort választották a tagok. Az egyesület havonta tart klubnapot, amelyen komoly szakmai témák is előkerülnek. Technikai ismereteiket egymás fényképezőgépeinek megismerésével és a tapasztalataik kicserélésével bővítették, ám a mutatkozó hiányosságok pótlására tanfolyamot is szerveztek, amelyre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy „kívülről” is érkeztek hallgatók. Közülük 11-en maradtak is a klubban, azóta már ők is belépett, „rendes” tagok.

A fotós tanfolyam hallgatói – Fotó: Cooper

Az eddigi működés alatt több fotótúrát is szerveztek. Kirándultak például Szentkirályszabadjára, ahol megnézték és végigfotózták az egykori laktanya még megmaradt épületeit. Több csoportban látogattak ki az ostffyasszonyfai hadifogolytemetőbe, ennek a látogatásnak a képi anyagából rendeztek fotókiállítást később Nagysimonyiban. Segítettek helyreállítani a sitkei kalapos kutat, amelyet 1915-ben építettek az orosz hadifoglyok. Zsennyén egy nagyon szép őszi napot töltöttek el a kastély és a horgásztó megtekintésével.

A Sárvári Fotóklub Szentkirályszabadján

2016 adventjének harmadik vasárnapján a Posta-téri rendezvénytéren a klub tagjai adtak rövid ünnepi műsort, majd meggyújtották a harmadik gyertyát az adventi koszorún. Ajándékként mézeskalácsot sütöttek a lányok, ami nagy sikert aratott a közönség körében – a sütemény formája stílszerűen egy fényképező gép volt. Ugyanitt fényképeket is készítettek a téren lévő gyerekekről, illetve bárkiről, aki ezt igényelte, a felvételeket pedig a honlapukon tették közzé.

A Fotóklub mézeskalácsai – Fotó: Cooper

A sárvári Szent László Kórház Rehabilitációs osztályának javára sárvári felvételeket készítettek a folyosók és kórtermek falaira abban a reményben, hogy szerény lehetőségeikkel közvetve ők is hozzájárulnak a betegek gyógyulásához. Tavaly I. világháborús projektbe kezdtek, amelynek az volt a lényege, hogy a nagy háború centenáriumához kapcsolódva emlékműveket, emléktáblákat, katonasírokat kutattak fel, és persze fotóztak le. 2016-ban a sárvári járás településeit keresték fel, 2017-ben pedig befejezték az egész Vas megye településein található I. világháborús emlékhelyek fotózását. Ehhez anyagi támogatást kaptak Vas Megye Közgyűlésének elnökétől is. Jövőbeni céljaik között szerepel, hogy az így felhalmozódott értékes fotódokumentációból 2018-ban könyvkiadvány is készüljön, és a kötetbemutatón – a nagy háború áldozatai előtt tisztelegve – fotókiállítást is rendezzenek. Itt kell megemlíteni, hogy az egyesületet nem csak a Vas megyei önkormányzat, hanem Sárvár városa is (pontosabban a Közművelődési Alapítvány és az önkormányzat Humánerőforrás bizottsága) is támogatta. A pályázati forrásokon kívül állandó bevételük még a tagdíjakból befolyt összeg.

Vas megye közgyűlésének emléklapja Benkő Sándor kezében – Fotó: Dr. Kereszty Gábor

Rendszeresen, évente egy alkalommal mutatkoznak be friss képeikkel a sárvári közönség előtt, de volt már kiállításuk Kőszegen és Szentgotthárdon is. A többi között ezekről a tevékenységekről és tervekről beszélt Benkő Sándor, a Sárvári Fotóklub elnöke a város 65 éves fotós történetének tiszteletére rendezett ünnepi közgyűlésen, amelyet Bánkuti András Pulitzer-emlékdíjas fotóriporter, a Magyar Újságíró Szövetség Fotóriporteri Szakosztályának elnöke szakmai előadása előzött meg. Az ünnepi közgyűlésen Majthényi László, Vas Megye közgyűlésének elnöke köszöntötte a jubiláló egyesületet és oklevelet adott át. Sütő Károly, Sárvár város önkormányzatának aljegyzője szintén gratulált, és Benkő Sándornak – a Sárvár város közösségi és kulturális életében végzett több évtizedes munkásságáért és kiemelkedő fotográfusi tevékenységéért ? a Sylvester János-érdemérmet adományozta.

A városi kitüntetés átadása – Fotó: Dr. Kereszty Gábor

A rendezvény Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának előadásával folytatódott, aki bemutatta a Sárvár Anno néven működő honlapot, ami régi fényképekre épülve tárja a néző elé a város és környéke történetét – képekben elmesélve. A város 65 éves fényképészeti történetének megemlékezése zárt körben folytatódott.