A városházán köszöntötték a kitüntetett sárváriakat

A vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban tartotta ünnepi megemlékezését az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából Vas Megye Önkormányzata. A megyei megemlékezésen tizennégy kategóriában csaknem hatvan díjazott vehetett át oklevelet, köztük négy sárvári.

Március 16-án Kondora István polgármester Máhr Tivadar alpolgármesterrel együtt a városházán fogadta a megyei kitüntetésben részesült sárvári intézményvezetőket és pedagógusokat. A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a kitüntetettek tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak szűkebb és tágabb közösségük, munkahelyük elismertségéhez, így teljesítményükre az egész város büszke.

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerést vehetett át Dr. Dolnyik Gézáné, a Sárvári Vármelléki Óvoda óvodavezetője, akinek több mint négy évtizedes óvónői pályája mélyen gyökerező szakmai elhivatottságot tükröz. Óvónőként, óvodavezetőként arra törekedett, hogy a kisgyermekeknek szeretetteljes, harmonikus és biztonságos légkört teremtsen az óvodában. Kiemelkedő szakmai tudását, vezetői képességeit, emberségét kollégái, a hozzá forduló szülők egyaránt ismerik és elismerik.

Vígh Viktor, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola tanára szintén „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” kitüntetésben részesült. Vígh Viktor a sárvári gimnázium ismert és elismert pedagógusa, példaértékű szaktanári tehetséggondozó munkát végez, a korszerű pedagógiai módszereket és a digitális technikákat magas színvonalon alkalmazza. Évek óta lelkiismeretesen segíti a diákönkormányzatot és koordinálja az iskolai környezetvédelmi nevelést.

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata” elismerésben részesült Imre Tímea, a Szent László Kórház gazdasági igazgatója, aki közel 10 éve irányítja az intézményt Vancsura Miklós főigazgatóval együtt. A szakközgazdász, egészségügyi menedzser végzettségű gazdasági igazgató részt vett az emelt szintű járóbeteg szakellátó központ létrehozásában és a kórház térségi rehabilitációs központtá alakításában is. Imre Tímea úgy véli, hogy ez az elismerés a gazdasági – műszaki szervezetben vele együtt dolgozó kollégáinak is szól, akik mindig készek a változó körülményekhez alkalmazkodni, és fontos feladatot vállalnak az intézmény stabil működtetésében.

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” elismerést kapott Szabóné Fehér Csilla magyar nyelv és irodalom szaktanár, német nyelvtanár, szakközgazdász, a Barabás György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa. A kitüntetéssel kitartóan végzett munkáját, kiemelkedő nevelési és kulturális tevékenységét ismerték el. Szabóné Fehér Csilla komoly részt vállal a diákok érettségi vizsgára történő igényes felkészítésében, a diákok szabadidős tevékenységének magas színvonalú szervezésében.

A nemzeti ünnep mind a négy sárvári kitüntetettjével stúdióbeszélgetést láthatnak majd a Sárvári Televízió Pénteki Mozaik című műsorában. Pályájukról, munkájukról, további terveikről kérdezzük az elismerésben részesült szakembereket. – Forrás: http://sarvarvaros.hu

A Vaskarika.hu fotói a díjátadó eseményről