Három alkotó közös kiállítása nyílt meg a Folyosó Galériában

Illés Ferencné, Szélesiné Mezőfi Ágnes és Pongrácz Zoltán közös kiállítása nyílt meg október 14-én pénteken, a Nádasdy-vár Folyosó Galéria kiállítótermében. A három alkotót több közös szál is összeköti.

kiallitas_2

Ezek közül talán a legfontosabb, hogy valamennyiük alkotói indulása kapcsolódik a sárvári amatőr szakköri mozgalmakhoz. Kondor János, a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója köszöntőjében e mozgalmak rövid történetét ismertette. A világháború előtt a Cukorgyári Önképzőkör, későbbi nevén Munkásegylet nyújtott segítséget a tehetséges sárvári képzőművész fiataloknak ismereteik szélesítésében, kiállításaik szervezésében.

kiallitas_5

Később, 1952-ben, a művelődési központ megalakulásával egyidőben indult el a Majthényi Károly szobrászművész-vezette Képzőművész kör, amelyet 1955-ig szervezett a sárvári Petőfi-szobor alkotója. Ezt követően kis ideig, egy hónapig Horváth János festőművész folytatta a munkát, aztán Szombathelyre kerülése után átmenetileg szünetelt a szakkör.

kiallitas_8

Nem sokáig, ugyanis Majthényi Károly ajánlására Szabó László festőművész tanár vette át a stafétát, aki egészen 1960-ig foglalkozott a helyi tehetségekkel. Talán a szakkör aranykorát jelentette a Vörös Ferenc festőművész által vezetett 1962?től 1974-ig tartó időszak. Vörös Ferenccel – aki egyébként a megnyitón személyesen is részt vett – valamennyi kiállító kapcsolatban állt.

kiallitas_1

1974-től Kálóczi Györgyné folytatta a szakköri munkát, majd 1985?1993-ig, egészen a kezdeményezés végéig maga Kondor János. A kiállítást megnyitó Kutszegi István folytatta a három alkotót összekapcsoló hasonlóságok felsorolását. Megemlítette például, hogy mindhármuk munkásságán tetten érhető a Sárvárhoz, mint meghatározó induló állomáshoz való érzelmi kötődés. Kiemelte, hogy valamennyien folytatták szakmai ismereteik bővítését, a mai napig tagjai képzőművészethez kapcsolódó közösségeknek.

Mindezen hasonlóságok mellett mégis három különböző egyéniség, három különböző alkotói felfogás jelenik meg a kiállítóterem falain látható képeken. Ezek az egyéniségek technikában, tematikában is megmutatkoznak és elkülönülnek, jóllehet, mindhárom kiállítótól láthatunk például tájképeket. A tárlat november 13-ig tekinthető meg a Nádasdy-várban, naponta 10?18 óráig.